ESTHEDERM

ESTHEDERM

ESTHEDERM - מותג טיפוח צרפתי מבית NAOS שכחלק מעקרונותיו מאמין ביצירת אינטרקציה עם המנגנונים הטבעיים של העור והסתכלות על העור כמערכת אקולוגית. המים הסלולריים הם מים יחודיים אשר נמצאים בכל המוצרים שלנו.

8פריטים