הצטרפות למאגר לקוחות

אני מבקש/ת להצטרף למאגר לקוחות טרמינל (להלן: "מאגר") של טרמינל איקס

אונליין בע"מ (להלן: "טרמינל"), החברות במאגר הינה בכפוף להוראות תקנון האתר

(להלן: "התקנון"). ידוע לי שאפשר לעיין בתקנון ללא תשלום במשרדי טרמינל

בכתובת הירקון 2, בני ברק, ובאתר בכתובת

https://www.terminalx.com/takanon וכן באמצעות פניה למוקד שירות

הלקוחות של טרמינל בטל' 03-7130000.

 

ידוע לי, כי המידע שמסרתי בטופס זה, כולל פרטי התקשורת, עדכניים ונמסרו מרצוני

החופשי מבלי שהיתה מוטלת עלי חובה חוקית לעשות כן. וכי המידע שייאסף

אודותיי במסגרת האתר, וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח מידע כאמור, יישמר

במאגר המידע של טרמינל [מאגר מידע מספר 700065618 הרשום על שם החברה

(להלן: "מאגר מידע"). השימוש בנתונים שיימסר על ידי ואלו שייאספו אודותי ייעשו

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. מידע זה ישמש לצורך ניהול וייעול

הקשר עמי, פילוח ואיפיון הרגלי הצריכה שלי, למטרות שיווקיות, סטטיסטיות

ומסחריות, עריכת סקרים ומחקרי שוק. ידוע לי שהמידע ישמש את החברה וכן את

החברות המחזיקות כדין במאגר המידע. המידע ישמש את האתר לצורך שליחת חומר

שיווקי ו/או פרסומי, לרבות לעניין מבצעים והטבות, בדרך של דיוור ישיר וכן באמצעי

מדיה שונים לרבות בדואר, בדוא"ל, ב-SMS, בטלפון ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר,

לרבות בכל הנוגע לשיתופי פעולה עם צדדים שלישיים במסגרת המועדון.