HELP

POPULAR QUESTIONS
  • מהו הקרדיט שלי?
  • מה השווי של קרדיט באתר Terminal X?
  • כיצד ממירים תו קניה לקרדיט באתר?
  • איך ניתן לרכוש ב Terminal X באמצעות הקרדיט שלי?
  • האם ניתן לקבל זיכוי על הקרדיט?
  • מה תוקף הקרדיט?

שאלות נוספות? פנו אל שירות הלקוחות