עדכון תקנון


הרינו לעדכן כי החל מתאריך 15.3.2024 יכנס לתוקפו שינוי בתוכנית מועדון הלקוחות לפיו:

בעת הנפקת שובר זיכוי לא יקוזזו/ינוכו ללקוח נקודות מועדון, ככל שנצברו, בהתאם, בעת מימוש שובר הזיכוי לא ייצברו נקודות מועדון. לפירוט נוסף